• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkeløyve for einskildhøve

NB! Skjenkeløyve for einskildhøve må søkjast seinast 2 veker før arrangementet skal haldast.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regelverk:

Fylgjande er vedteke i HST 10. mai 2016:

§ 5 Skjenkeløyve for einskildhøve:

a.     Det kan tildelast skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 og 2 for einskilde høve i forsamlingslokale med eventuelt uteområde. For skjenking på uteområde gjeld same krav som i § 4-b. Det vert ikkje gjeve skjenkeløyve for idrettsarrangement.

b.      Det vert sett som villkår at skjenkestyrar og stedfortredar, og minst 1/3 av dei øvrige vaktar/ mannskap må ha gjennomførd skjenkekurs i regi av heradet, eller ha gjennomførd kunnskapsprøve for skjenking av alkohol.

c.    For å få løyve til einskildhøve må det vere minimum 18 år aldersgrense til skjenkelokalet. Det kan søkjast om dispensasjon ved særskild spesielle arrangement der det vil vere naturleg å gje adgang til ungdom under 18 år. Dette kan t.d. vere konsertar, revy eller andre kulturelle arrangement.

d.      Brot på villkåra sett i løyvevedtaket og alkohollova kan medføra karantene for både huseigar og arrangør.

§ 6 Ambulerande skjenkeløyve vert ikkje gjeve i Kvam.

§ 8 Skjenketider

a.    Inne: Skjenking av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent eller meir (gruppe 3) kan skje frå kl. 13.00 til kl. 00.30. Skjenking av anna alkoholhaldig drikk (gruppe 1 og 2) kan skje frå kl. 12.00 til kl. 02.00. Hotell og overnattingsplassar kan i tillegg skjenke gruppe 1 og 2 heile døgeret til sine overnattingsgjestar for konsumering på overnattingsrom. Dette gjeld ikkje campinghytter. Skjenkinga må skje ut frå resepsjon, romservice eller i minibar på overnattingsrommet. Det er ikkje høve til å skjenke ut frå bar eller restaurant etter skjenketida.

b.    Ute: Skjenking av all alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent eller meir (gruppe 3) kan skje frå kl. 13.00 til kl. 00.30. Skjenking av anna alkoholhaldig drikk (gruppe 1 og 2) kan skje frå kl. 12.00 til kl. 02.00.

§ 13 Gebyr for einskildhøve

Ved søknad om skjenkeløvye for einskildhøve skal det betalast eit gebyr for sakshandsaming. Det skal betalast for tilskipingar der forventa tal deltakarar er frå:

  1. 0-100 personar/ gjestar:                     kr.    600,-
  2. 100- 200 personar/gjestar:                 kr. 1.500,-
  3. meir enn 200 personar/gjestar:          kr. 3.000,-

b. Om det ved kontroll syner seg å vere fleire gjestar enn oppgjeven i søknad, vert det sendt justert krav etter punkt a.

c.  Om arrangementet vert avlyst, skal det berre betalast eit gebyr på kr 500,-.

d. Ved søknad om salsløyve ved einskildhøve skal det betalast eit gebyr for sakshandsaming på kr. 600,-.

Søknad om skjenkeløyve i einskildhøve skal vera levert til kommunen seinast to veker før løyvet skal takast i bruk. Kommunen skal avvise søknad som kjem inn etter fristen.

 

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryta ved f.eks. å lukka nettlesarvindauga eller trykka på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryta utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det ved å velgja Send inn-knappen. Knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.


* Tyder obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Kvam herad | Telefon: 56 55 30 00 | E-post: postmottak@kvam.kommune.no

Denne sida brukar informasjonskapslar. Informasjonskapslar lagrar opplysningar i din nettlesar til statistikkføremål og for å forbetra funksjonaliteten til nettsida. For detaljerte opplysningar om vår bruk av informasjonskapslar, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finn du oversikt over informasjonskapslane som vert nytta på sida. Ved å nytta denne nettsida samtykkjer du til at informasjonskapslane kan lagrast i din nettlesar. Om du ikkje samtykkjer må du stilla inn din nettlesar til å ikkje akseptera lagring av informasjonskapslar. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsida.
Bruk av informasjonskapslar vert regulert av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Vert brukt av ASP.NET for å identifisera kvar enkelt brukar.
GodkjentCookies:Vert brukt for å vita om brukaren har akseptert bruk av informasjonskapslar.
_ga:Vert brukt av Google Analytics for å skilja kvar enkelt brukar.