• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
  hjelp

  {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskot til kulturtiltak

Informasjon om tilskotsordninga

Frivillige lag, organisasjonar og privatpersonar med organisasjonsnummer kan søkja tilskot til arrangementsstønad, prosjekt og underskotsgaranti for kulturarrangement i Kvam. Tilskotsordninga har ingen søknadsfrist.
Søknader vert handsama fortløpande, normalt innan 3 veker.
Søknadene vert handsama som delegert sak.
Kulturadministrasjonen er ansvarleg for sakshandsaminga.

Føremålet med tilskotsordninga er å støtta kulturlivet i kommunen, og gje økonomisk tilskot til å gjennomføra tiltak i Kvam innafor retningslinene.

Retningsliner for tilskot:

 • Frivillige lag/organisasjonar og privapersonar i Kvam kan søkja tilskot
 • Søknaden må vera forankra i styret, samt føremålsparagrafen til laget
 • Gjeld underskotsgaranti : Tiltaket må vera ope for alle, annonserast, ha eige budsjett og billettsal
 • Festivalar kan søkja driftstilskot
 • Gjeld bokprosjekt: Boka må ha lokalhistorisk verdi og lokal forankring
 • Gjeld CD: Unge utøvarar som ønskjer etablera seg med eigen musikk kan få tilsot til første cd. Musikk med lokal forankring og dokumentasjon av lokalhistorisk verdi kan få tilskot
 • Gjeld kulturtiltak : Ein kan søkja tilskot til prosjekt og aktivitetar som er tidsavgrensa
 • Det vert ikkje gitt tilskot til forprosjekt, adminstrasjon, kjøp av utstyr og dugnad

Rapportering:

Tilskot vert utbetalt etter innsendt rapport, seinast 2 månader etter tiltaket er gjennomført.

Søknaden gjeld underskotsgaranti *
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryta ved f.eks. å lukka nettlesarvindauga eller trykka på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryta utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det ved å velgja Send inn-knappen. Knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.


* Tyder obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Kvam herad | Telefon: 56 55 30 00 | E-post: postmottak@kvam.kommune.no

Denne sida brukar informasjonskapslar. Informasjonskapslar lagrar opplysningar i din nettlesar til statistikkføremål og for å forbetra funksjonaliteten til nettsida. For detaljerte opplysningar om vår bruk av informasjonskapslar, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finn du oversikt over informasjonskapslane som vert nytta på sida. Ved å nytta denne nettsida samtykkjer du til at informasjonskapslane kan lagrast i din nettlesar. Om du ikkje samtykkjer må du stilla inn din nettlesar til å ikkje akseptera lagring av informasjonskapslar. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsida.
Bruk av informasjonskapslar vert regulert av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Vert brukt av ASP.NET for å identifisera kvar enkelt brukar.
GodkjentCookies:Vert brukt for å vita om brukaren har akseptert bruk av informasjonskapslar.
_ga:Vert brukt av Google Analytics for å skilja kvar enkelt brukar.